BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ – CHUYÊN ĐỀ: ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Chất lượng chuyên môn quyết định sự tồn tại, phát triển của nhà trường.

Sinh hoạt chuyên môn (SHCM) trước đây mang tính hình thức hành chính, chưa chú trọng đến HS.

Đổi mới SHCM đã nhưng còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp.

Đổi mới SHCM theo hướng nghiên cứu bài học (NCBH) giúp nâng cao chất lượng dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh.

Nhằm nâng cao hiệu quả SHCM, hướng đến HS, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng phạm, vận dụng sáng tạo cho GV, nâng cao chất lượng dạy học. Tổ khối 4&5 lựa chọn nghiên cứu chuyên đề:

Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Đổi mới SHCM theo hướng NCBH đã giúp cho:

   * GV:

Học cách quan sát tinh tế, nhạy cảm việc học của HS.

Hiểu sâu, rộng hơn về HS đồng nghiệp.

Cùng nhau xây dựng tạo nên văn hoá nhà trường.

Tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn đổi mới PPDH, thuật dự giờ theo hướng dạy học tích cực, lấy việc học của HS làm trung tâm.

* HS:

Kết quả học tập được cải thiện, nâng cao rệt.

Tự tin hơn, tham gia tích cực vào các hoạt động học, không HS nào bịbỏ quên”.

Quan hệ giữa HS trở nên thân thiện, gần gũi.

Download (PPT, Unknown)