Giới thiệu về nhà trường

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc được thành lập vào tháng 8 năm 2011. Khi đó trường có 2 điểm trường: Điểm trường chính ở thôn Tân Bình và điểm lẻ ở thôn  15, điểm lẻ cách điểm  trường chính chừng 3 km. Tiền thân là phân hiệu của Trường TH Ngô Quyền xã Nam Dong. Trường nằm trên địa bàn thôn Tân Bình xã Nam Dong huyện Cư Jut tỉnh Đăk Nông.

Lúc mới thành lập, có:

  • Tổng số học sinh: 159 em, có tới 70% là học sinh dân tộc Tày, Nùng.
  • Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên: 22 người
  •  Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Hải
  • Hiệu phó: Nguyễn Thị Ánh Hồng  

Hiện nay, 2017-2018, chỉ còn điểm trường chính:

  • Tổng số học sinh: 167 em, có trên 50% là học sinh dân tộc Tày, Nùng.
  • Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên: 19 người
  •  Hiệu trưởng: Nguyễn Chung Mỹ (từ 7/2015 -nay)
  • Hiệu phó: Nguyễn Thị Ánh Hồng